Valt CrossRadio nog te redden?

Het is ook nooit goed ook hè? Geef ik tekst en uitleg op de vraag “Waarom stopt CrossRadio?”, krijg ik alleen maar nog meer vragen over me heen…

Met name de vraag “Valt CrossRadio nog te redden?” komt in vele varianten voorbij. Om heel eerlijk te zijn moet ik antwoorden met “misschien wel, MITS….“. Ik acht de kans erg klein, maar het zit hem dus in die mits… In de tussentijd heb ik dit met een aantal studenten en medewerkers al mondeling besproken. Hieronder een overzicht.

CrossRadio zou een doorstart kunnen maken, als:

 • Er elders een degelijke locatie gevonden wordt voor de Radio Studio. Deze ruimte moet vooral wat breeder zijn dan de oude ruimte (aantal vierkante meters mag hetzelfde zijn, maar zo smal als de oude ruimte is, is gewoon niet handig). Bij voorkeur wel op een “zichtslocatie” zodat dit meteen als PR voor het station werkt.
 • De muziekrechten niet vanuit het Instituut Engineering betaald hoeven te worden, maar op Faculteit of liever zelfs HU-breed niveau.
 • De jaarlijkse onderhouds- en investeringskosten niet vanuit de opleiding Mediatechnologie betaald hoeven te worden, maar dus ook op Faculteit of HU-breed niveau.
 • We een investeringsbudget krijgen om degelijke apparatuur aan te schaffen, waarmee we de set ook mobieler kunnen maken (voor locatie uitzendingen bij evenementen of introducties bijvoorbeeld).
 • Wanneer er meer inbedding van gebruik van CrossRadio in het onderwijs plaats zou vinden. Ideeën zijn:
  • Oefenen presentatietechnieken (Face2Face presenteren is lastig, maar met alleen audio ook, want dan gaat het echt om goed uit je woorden komen en kan je je niet verschuilen achter powerpoints of video’s).
  • Oefenen interviewtechnieken.
  • Een product CrossMediaal op de markt zetten (CrossMedia Marketing).
 • Maar bovenal, en dit is echt het aller belangrijkste, WANNEER DE STUDENTEN AANGEVEN DAT ER BEHOEFTE AAN IS. Dit mag ook best om andere redenen dan onderwijs zijn:
  • Gezellig.
  • Leuk om de techniek ook praktisch te gebruiken.
  • Binding tussen studenten en het opleidingsinstituut.
  • Binding tussen studenten onderling.
  • Binding tussen studenten en medewerkers.
  • Eigen muziek/zender op de diverse locaties.
  • Verzin zelf maar nog meer…

[notice]Echter![/notice]

Het zou natuurlijk heel raar zijn wanneer ik nu met bovenstaande naar de faculteitsdirectie of het college van bestuur zou stappen. Ik ben immers zelf diegene die de stekker uit CrossRadio gaat trekken morgenmiddag. Wanneer, zoals al geroepen is als idee door een aantal mensen die ik de afgelopen 48 uur gesproken heb, er door studenten een actie op touw gezet wordt om CrossRadio te redden, waarbij gekeken wordt naar alle bovenstaande punten, wil ik daar echter met plezier (in privé tijd) alle medewerking aan verlenen.

Studenten, de bal ligt bij jullie. Nogmaals, ik acht de kans van slagen niet erg groot, maar als jullie het echt zo jammer vinden dat CrossRadio verdwijnt als jullie in de afgelopen 48 uur hebben aangegeven, is het wat mij betreft het proberen waard.